Healing

THE CONNECT

HEALING

LÄKER, BALANSERA OCH STÄRKER KROPPEN!

ÖKAR DIN MEDVETENHET

THE CONNECT

HEALING           (Referenser - Tack från kunder )

                     Healing kommer av det engelska ordet och betyder "läkning" och ingår i alternativabehandlingsmetoder som utförs för att behandla sjukdomar men innefattas inte i den traditionella sjukvården i Sverige. I andra länder däremot, som USA, Kina, Japan, Indien England, Australien och även i Norge, har healing blivit allt mer utbredd inom den etablerade vården och är en uppskattad omvårdnadshandling, med många positiva effekter.

 

Finn ditt flöde och njut av livet. Denna healing harmoniserar allt till en optimal balans i kropp, sinne och själ! Det betyder att livets aspekter ger dig harmoni istället för obalans.


Vi är således ett av de få framgångsländer i VÄRLDEN där Healing inte får användas inom sjukvården. Detta trots att forskningenvisar att Healing fungerar.

 

Healing är en bred behandlingsform som jobbar med hela människan, behandlar sjukdomar och skapar välbefinnande genom att återställa balansen i ditt fysiska jag och upprätta energin i ditt eget unikasystem.

 

Healing är en individuell upplevelse och kan uppfattaspå många olika sätt. De allra flesta brukar dock känna sig skönt avslappnade efteråt, och med en större klarhet i tanken. Det upplevs oftast som en varm, pirrande och uppfyllande känsla i kroppen.


Många söker upp en Healer som ensista utväg, när deras läkare har förklarat, att de inte kan göra något mer för dem. Men det är många, många “obotliga” fall som varje dag runt om i världen blir hjälpta genom healingens kraft. - Genom dig till mig -


       Universum


FÖRÄNDRA VÅRT DNA 

FÖRNYA VÅR CELLSTRUKTUR 

HELAR SORG OCH SVÅRIGHETER


 

BALANSERA OCH STÄRKER KROPPEN