Healing

THE CONNECT HEALING


LÄKER, BALANSERA OCH STÄRKER KROPPEN !

HEALING           (Referenser - Tack från kunder )

                     


Finn ditt flöde och njut av livet. Denna healing harmoniserar allt till en optimal balans i kropp, sinne och själ! Det betyder att livets alla aspekter ger dig harmoni istället för obalans. 


The Connect är en påtagligt stark Universell healingenergi som intergrerar ditt medvetande och till fullo din kropp. Den omsluter dig i sin helhet och ger styrka till allt som finns inom dig samtidigt som den utökar ditt medvetande och stärker ditt Jag. Den intergrerar ditt varande med en healingfrekvens så att du kan läkas och också återge den sanna essensen av dig själv.


Den högre transformationen i The Connects energi stödjer alltid din livsväg som du själv har valt och väljer i ditt liv. Effekterna av The Connecthealing är inte bara fysiska  emotionella, mentala och andliga utan ingår i ett perspektiv av ett djupare lugn och avkoppling, en känsla av välbefinnande och balans.


Den direkta återkopplingen till Universum gör att högre healingfrekvenser uppgradera och stärka vårt DNA. Något positivt och underbart händer när du återförenas på ett djupare och högre plan tillsammans med Universum och tillåter ditt liv genomträngas att den högre aspekten av  kärlek - Kärlek, den sanna vägen och den sanna healern.


The Connecthealing genomströmmar i sig själv kärlek och släpper det som gör att du själv kan läkas. Balansera och strukturera ett nytt energimönster i kroppen och utgör så även en ny bild av tankeformer, läker ett brustet hjärta eller en sorg och ovärdigt liv. Kärlek helar allt på det sätt du själv väljer.


Om du befinner dig redo att ta in den universella energin och transformera ditt gamla jag intill en sann frekvens av dig för att utöka din medvetenhet, för att uppleva mer vad kärlek är och hur det kan förvandla ditt liv, liksom livet för dem omkring dig, välkommna  jag dig att uppleva denna energivibration.
- Genom dig till mig -


       Universum


FÖRÄNDRA VÅRT DNA 

FÖRNYA VÅR CELLSTRUKTUR 

HELAR SORG OCH SVÅRIGHETER


 

BALANSERA OCH STÄRKER KROPPEN